آب و هوای پاریس در پاییز

فصلی دلنشین و رنگارنگ که با خود طراوت را به زندگی می آورد و خود را آماده انقلابی در طبیعت می کند.
در این روز های زیبا و سرخ رنگ، قطعاً رفتن به شهر های خارجی مثل پاریس بسیار جالب است.
اما برای اینکه سفری بهتر داشته باشید، حتماً اطلاعات آب و هوایی آن منطقه را بررسی کنید.
پاییز زمان تغییرات است.
هوای تابستان کم کم جای خود را به هوای سرد زمستانی می دهد.
در اواخر مهر هوا هنوز کمی‌ گرم است اما کم کم موج سرما آغاز می شود.
ماه آبان میانگین دما به ۱۵ درجه سانتی گراد و آذر به ۱۰ درجه می‌رسد.
شب‌ ها دمای هوا به کمتر از ۱۰ درجه نیز می‌رسد، به طوری که در ماه آبان تا ۸ درجه کاهش دما را شاهد هستید.
در آغاز این ماه‌ها تابش آفتاب خوبی‌ دارید اما رفته رفته از میزان آن کم شده تا به ۲ ساعت در روز کاهش می یابد.
اوایل پاییز مناظر زیبایی‌ از زرد شدن برگ‌های درختان در پارک‌ها را شاهد هستید.
گر شما آماده برای سرما هستید این زمان موقعیتی بی نظیر برای بازدید از پاریس است.
در این فصل بارش باران همانند بقیه فصول است که به طور متوسط ۵۰ میلی‌ متر در ماه می باشد.
در ماه آذر بارش باران بیشتر از طوفان ها به چشم می‌خورد.
توصیه می شود که خود را برای سرما آماده کنید و لباس های گرم را با خود ببرید.
#آب_هوا #فرانسه #پاریس #پاییز #دما #آب_هوای_فرانسه
2889