دانشگاه تكنولوژي مالزي (Universiti of Technology Malaysia)

دانشگاه تكنولوژي مالزي يكي از معتبرترين مراكز آموزش عالي اين كشور است كه با دوره‌ها و برنامه‌هاي متعدد خود در زمينه‌هاي مختلف در توسعه اقتصادي و صنعتي.

مالزي نقش مهمي ايفا مي‌كند. اين دانشگاه در حقيقت پس از مراحل مختلف، نهايتاً در آوريل سال 1975 به عنوان دانشگاه فعاليت آكادميك خود را آغاز كرد.

اين دانشگاه اكنون داراي 10 دانشكده و چندين مركز ديگر است كه در دو شعبه آن واقع شده‌اند.

شعبه اصلي دانشگاه در اسكوداي و در محلي به مساحت 1222 هكتار قرار گرفته و شعبه ديگر آن در 18 هكتار زمين در كوالالامپور واقع شده است.

دانشگاه تكنولوژي مالزي با توجه به برنامه كشور مالزي براي دستيابي به توسعه علمي و صنعتي تا سال 2020، سعي در حفظ موقعيت خود در زمينه گسترش فناوري داشته و شرايط و امكانات خود را در راستاي اين برنامه تغيير داده و اصلاح كرده است. از آنجايي كه بخش صنعتي يكي از اصلي‌ترين عوامل رشد اقتصادي است اين دانشگاه ارتباط خود را با اين بخش افزايش داده و درصدد است تا با همكاري در اين زمينه، به توسعه اقتصادي كشور كمك كند.

دانشگاهها و مراكز دانشگاه

دانشكده محيط زيست (FAB)

دانشكده مهندسي شيمي و منابع طبيعي(FKKKSA)

دانشكده مهندسي عمران(FKA)

دانشكده علوم كامپيوتر و سيستم هاي اطلاعاتي(FSKSM)

دانشكده آموزش(FP)

دانشكده مهندسي برق(FKE)

دانشكده مهندسي و علوم زمين شناسي(FKSG)

دانشكده مديريت و توسعه منابع انساني(FPPSM)

دانشكده مهندسي مكانيك (FKM)

 دانشكده علوم (FS)

مركز مطالعات اسلامي و توسعه اجتماعي (PPIPS)

مدرسه تحصيلات تكميلي (SPS)

مدرسه بازرگاني بين الملل (IBS)

مركز فناوري هاي پيشرفته بازرگاني (BATC)

مركز مهندسي نرم افزار پيشرفته (CASE)

مدرسه آموزش هاي پيوسته و حرفه اي (SPACE)

Web Site     : www.utm.my