نمایشگاه بین المللی در اسپانیا

نمایشگاه بین المللی اسپانیا در مادرید یکی از بزرگ ترین و مدرن ترین سالن ها را در اروپا دارد با @Spain همراه شوید.
درنمایشگاه بین المللی اسپانیا درمادرید باید گفت نه تنها جلسات کسب و کار وقایع عمومی بزرگی در زمینه ورزشی، فرهنگی در این مکان برگزار می شود بلکه این مجموعه با 200000 متر مربع فضا و با 12 سالن و 2 مرکز کنوانسیون، یک منطقه برای مد و رویداد های شیوه زندگی در سالن 1 و 14برگزار می کند که این مجموعه شامل 2 catwalks و 14000 فضای پارکینگ است.
امیدوارم لذت ببرید.
#اسپانیا #نمایشگاه_بین_المللی #بین_المللی_مادرید
1993