نکاتی در مورد ویزای تاجیکستان

ویزاهای توریستی کشور تاجیکستان 1 ماه ار تاریخ صدور اعتبار دارند و پس از ورود به تاجیکستان 30 تا 45 روز ( بسته به نوع ویزا ) امکان اقامت در این کشور وجود دارد.
اخذ ویزا از سفارت تاجیکستان در دو نوع عادی که حداقل 5 روز و فوری که حداقل 2 روز کاری می باشد.
#ویزای_توریستی_تاجیکستان #ویزای_تاجیکستان #سفارت_تاجیکستان #تاجیکستان
1965