مدارک لازم ویزای تجاری و دانشجویی تاجیکستان

مدارک لازم ویزای دانشجویی و تجاری تاجیکستان به شرح زیر است: ویزا دانشجویی : اسکن کارت دانشجویی + اسکن قرار داد با دانشگاه مربوطه ویزا تجاری : اصل قرار داد با شرکت مربوطه در تاجیکستان و یا معرفی نامه شرکت با فرم سر برگ دار #ویزای_دانشجویی_تاجیکستان #ویزای_تجاری_تاجیکستان #ویزای_تاجیکستان #تاجیکستان
646