مدارک لازم ویزای توریستی تاجیکستان

مدارک لازم جهت دریافت ویزای تاجیکستان: 1- اصل پاسپورت 2- 2 قطعه عکس 6 در 4 رنگی با زمینه سفید.
#ویزای_تاجیکستان #ویزای_توریستی_تاجیکستان #تاجیکستان #مدارک_ویزای_تاجیکستان
1966