نام قدیمی تایلند

نام قدیمی کشور تایلند (سیام)بوده است که در اواخر قرن نوزدهم میلادی به تایلند تغییر نام داد.
مطالب جدید و روزانه درباره تایلندرا در کانال@thailand سایت شهرسفر دنبال کنید و لذت ببرید.
برای دیدن مطالب مرتبط در خصوص تایلندهشتگ های زیر را دنبال کنید.
#نام_قدیمی #تایلند_سیام #قرن_نوزدهم_میلادی #تورتایلند #ویزای_تایلند
1015