سرود ملی تایلند

سرود ملی تایلند به تایلندی: ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย سرود ملی تایلند به انگلیسی: Prathet Thaï Rouam Leuatt Neua Tchaatt Tcheua Thaï Pen Pra Tcharatt Pha-Thai khaung Thai Thouk Suan Yoo Damrong Khong Waï Daï Thang Mouann Douay Thai Louan Maaï Raksa Makkhi Thai Ni Rak Sangop Tae Theungrop Mai khlaatt Ekaratt Ja Mai Haï khraï khom Khi Sala Leuatt Thouk Yaat Pen Tchaat Pha Li Thaleuang Prathett Tchaat Thaï Thawimi Tchaï Tchaiyo ترجمه سرود ملی تایلند به فارسی: تایلند همه تای‌تباران را در آغوش گرفته یکپارچه می‌کند هر وجب از خاک تایلند از آن تای‌ها است.
دیرزمانی است که حاکمیت خود را در دست دارد چرا که مردم تای همواره دوستدار یکپارچگی‌اند مردم تای صلح‌دوست‌اند اما به هنگام جنگ دلی نترس دارند این مردم ستم نمی‌پذیرند و هر قطره خون خود را برای کشور می‌دهند، برای امنیت، آزادی و پیروزی کشور، زنده باد! مطالب جدید و روزانه درباره تایلندرا در کانال@thailand سایت شهرسفر دنبال کنید و لذت ببرید.
برای دیدن مطالب مرتبط در خصوص تایلندهشتگ های زیر را دنبال کنید.
#سرودملی #تایلند #سرودملی_تایلند_انگلیسی_تایلندی_فارسی #تورتایلند #ویزای_تایلند
1557