KINGS CANYON, WATARRKA NATIONAL PARK, NT

دیوارهای ماسه سنگی بلند کینگز کانیون  Kings Canyon بسیار شگفت انگیزند. این دیوارها هم صاف و هم دندانه دار است و با رنگ های روشن و زیبا تزئین شده و حتما ارزششان برای عکس گرفتن خیلی بیشتر از ستاره های سینما است. حدود 470 کیلومتر (292 مایل)  از جاده این جاذبه از سمت  آلیس اسپرینگزدرخت کاری است و شما م بتوانید  از قدم زدن در امتداد آن لذت ببرید. 

882