ویزای کار دائم برزیل

ویزای کار دائم در برزیل برای افرادی که اقامت دائم برزیل را دارند به صورت مستقیم صادر می گردد به عنوان مثال این امر برای محققان حرفه ای و دانشمندان برای دوره فعالیت بیش از دوسال سرمایه‌گذاران ارائه مبلغ سرمایه گذاری آمریکا بیش از۵۰ هزار دلار برای افراد یا آمریکا ۲۰۰ هزار دلار برای شرکت ها و مدیر و مدیران انجام می گیرد.
در آخربهتر است بدانید از بهترین راه های مهاجرت به کشور های امریکا ی جنوبی اخذ ویزای کار در ان کشور است .
ویزای کار در برزیل یکی از راه های مناسب برای مهاجرت به برزیل است زیرا برزیل کشوری در حال توسعه است و سعی دارد امروزه به استاندارد های جهانی نزدیک شود که این امر میتواند شما را به اهدافتان سریعتر نزدیک کند .
1460