ویزای کار موقت برزیل

معمولاً برای افرادی که جهت کار در برزیل به خاک برزیل آمده اند به خصوص کارمندان خارجی ابتدا اجازه کار موقت به مدت ۲ سال صادر خواهد شد که برای تمدید ویزای موقت کار دو ساله شما می توانید قبل از ۳۰ روز مانده به انقضای اجازه ی کاراقدام نمایید بعد از این دوره ۴ ساله شرکت شما می تواند برای اخذ ویزای کار دائم اقدام نمایندویزای کار در برزیل تنها برای افرادی ساده می‌شود که کارفرمایان آنها شرکتی را در برزیل ثبت کرده باشند.
#ویزای_کار #ویزای_کار_برزیل #ویزای_موقت_کار_برزیل #ویزای_برزیل
1968