۱۰ شهر بزرگ ثروتمند کانادا کدامند؟


۱- اتاوا در استان انتاریو.

۲- کلگری در استان آلبرتا.

۳- ادمونتون در استان آلبرتا.

۴- رجینا در استان ساسکاچوان.

۵- گولف در استان اونتاریو.

۶- اشوا در استان اونتاریو.

۷- ساسکتون در استان ساسکاچوان.

۸- سنت جان در نیوفاندلند.

۹- ویکتوریا در استان بریتیش کلمبیا.

۱۰-کینگستون در استان انتاریو.

2405