ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

لیستی از بورس های تحصیلی محبوب در کانادا

رای توضیحات بیشتر به لینک های اشاره شده مراجعه فرمایید.

1. کمک هزینه تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل ونیر کانادا:
http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html

مدیریت این بورسیه توسط دولت کانادا انجام میشود.
این بورسیه یکی از محبوب ترین برنامه های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی است. مجموعا 50،000 دلار در سال برای سه سال تحصیلی به برنده ی جایزه اعطا می شود. بورس تحصیلی برای هر شهروند کانادا، اقامت دائم کانادا و دانشجویان خارجی که در دانشگاه های واجد شرایط کانادایی مدرک دکتری دریافت می کنند، باز است.
هدف از بورس تحصیلی جذب و نگهداری دانشجویان دکتری بین المللی و به ایجاد کانادایی به عنوان یک مرکز جهانی در زمینه تحقیق و آموزش عالی.

2. جوایز پژوهشی دکترای پژوهشی IDRC:
https://www.idrc.ca/en/funding/graduate-student-awards/idrc-doctoral-research-awards

مدیریت این بورسیه توسط مرکز تحقیقات توسعه بین المللی (IDRC)انجام میشود.
مرکز تحقیقات IDRC این جوایز را به کانادایی ها ساکنان دائمی کانادا و شهروندان کشورهای در حال توسعه برای تحصیلات دکترا در دانشگاه کانادا ارائه می دهد. این جوایز تحقیقات میدانی در یک یا چند کشور در حال توسعه را پشتیبانی می کند.

3. دوره Fellowships بازدید از آزمایشگاه دولتی کانادایی:
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/index_eng.asp

مدیریت توسط شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی کانادا (NSERC)
همچنین Fellowships های بازدید کننده در آزمایشگاه های دولتی کانادا (VF) دانشمندان و مهندسین نوظهور را امیدوار می کند تا با گروه های تحقیقاتی یا رهبران آزمایشگاه های دولتی کانادایی و موسسات تحقیقاتی کار کنند. ارزش این جایزه 49،513 دلار در سال است که تا دو سال دیگر قابل تجدید است.

4. جوایز پژوهشی برای محققان جهانی CIFAR:
www.cifar.ca/global-scholars-overview

مدیریت موسسه تحقیقات پیشرفته کانادا (CIFAR)
این برنامه برای افرادی که طی سه سال قبل از تاریخ شروع یک جایزه علمی جهانی تبلیغ شده، و دانش پژوهان و پتانسیل های پژوهشی برجسته ای را به پایان رسانده اند.

5. جوایز پژوهشی IDRC:
https://www.idrc.ca/en/funding

مدیریت مرکز تحقیقات توسعه بین المللی (IDRC)
مرکز تحقیقات IDRC این جوایز تحقیق را سالانه به کانادایی ها ، ساکنان دائمی کانادا و شهروندان کشورهای در حال توسعه در زمینه تحصیلات کارشناسی ارشد یا دکتری در یک دانشگاه معتبر و یا در یک دانشگاه معتبر به پایان میرساند میدهد.

6. برنامه کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد:
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/IPS-BESII_eng.asp
مدیریت توسط شورای تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی کانادا (NSERC)
این کمک هزینه تحصیلی 15،000 دلار در سال به مدت سه سال به اضافه حداقل سهم سازمان حمایت کننده از 6،000 دلار در سال است. بورس تحصیلی کارشناسی ارشد یکی از محبوب ترین بورس های تحصیلی بین دانشجویان بین المللی است.

7. برنامه کارآموزی تحقیق و توسعه صنعتی (IRDI):
http://www.nce-rce.gc.ca/index_eng.asp

مدیریت توسط شبکه های مرکز عالی کشور کانادا
برنامه IRDI کمک مالی برای دانشجویان فارغ التحصیل و دانشجویان پس از دکترا فراهم می کند که ممکن است در سازمان های میزبان در بخش خصوصی برای کارآموزی تحقیقاتی کار کنند. کارآموزان بر روی پروژه های تحقیقاتی که به طور مشترک توسط سازمان میزبان بخش خصوصی و سرپرست دانشگاهی آنها ایجاد شده است، کار خواهند کرد.

8. کمک هزینه در برنامه مشارکت پژوهشی:
www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/careers/programs/research_associate.html

تحت نظارت شورای تحقیقات ملی کانادا
برنامه دکترای پژوهشی برای Ph.D. دانشجویان علوم طبیعی یا مهندسی یا دانشجویانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی هستند. برنامه دانش پژوهان دانشمندان و مهندسان امیدوار کننده را قادر می سازد تا در یک محیط تحقیقاتی چالش انگیز در مراحل اولیه کار خود، کار کنند.

9. کمک هزینه در برنامه دانشجویان Sauvé، کانادا:
http://jeannesauve.org/

مدیریت توسط بنیاد جوانان جین سوو
برنامه دانش پژوهان Sauvé برای رهبران جوان از سراسر جهان که می خواهند جهان را تغییر دهند، وجود دارد.

10. کمک هزینه در برنامه The Bentley Cropping Systems Fellowship:
https://www.grad.ubc.ca/awards/bentley-cropping-systems-fellowship

مدیریت توسط مرکز تحقیقات توسعه بین المللی (IDRC)
مرکز تحقیقات IDRC این کمیته را در هر سال دوم اکتبر به کانادایی ها، ساکنان دائمی کانادا و شهروندان کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. شما باید فارغ التحصیل با مدرک دانشگاهی در زمینه کشاورزی، جنگلداری، یا زیست شناسی باشید و مایل باشید تحقیقات در زمینه کشاورزی انجام شود با کشاورزان همکاری در یک یا چند کشور در حال توسعه.

11. کمک هزینه تحصیلی Trudeau:

www.trudeaufoundation.ca/en/programs/doctoral-scholarships

مدیریت توسط بنیاد Trudeau
بنیاد پیر الیوت Trudeau برندگان نامزدهای برجسته دکترا است که در یک برنامه علوم اجتماعی و علوم انسانی شرکت می کنند و یا در مورد آن شرکت می کنند.

2230