ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

چند دلیل عمده رد شدن پرونده های مهاجرتی کانادا

💠 ارائه اطلاعات نادرست

دقت در تکمیل فرم ها و ارائه درست و دقیق مدارک و شواهد برای افسران مهاجرت ،اهمیت بسزایی دارد.

اطلاعات نادرست( چه عمدی یا غیر عمدی ) بسیار جدی گرفته شده و حتی می تواند منجر به ممنوعیت دو ساله ورود به کشور یا زندان گردد.

💠 سوء پیشینه کیفری

شامل تخلفاتی از قبیل استفاده از مواد مخدر،سرقت ،قتل، #مقاومت_در_برابر_پلیس و ... می باشد.

💠 عدم پذیرش پزشکی

در طول ارزیابی ، #افسر_مهاجرت ،اطلاعات مربوط به بیماری شخص را که موثر در بهداشت و ایمنی عمومی کانادا می باشد ، بررسی خواهد نمود.

به عنوان مثال اگر شما مبتلا به #هپاتیت و یا سایر بیماری های عفونی باشید ممکن است از ورود شما به این کشور، جلوگیری شود.

بیماری های غیرقابل انتقال مانند #اسکیزوفرنی یا #اختلال_دوقطبی که ممکن است با رفتار خشونت آمیز یا غیر منطقی همراه باشد نیز، علت عدم پذیرش پزشکی است.

997