ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

آیا پس از اخذ ویزای ویزیتوری باید ظرف مدت مشخصی اولین سفر به کانادا را داشته باشیم؟

❇️ پاسخ خیر است.

💠 ویزای توریستی کانادا یک ویزای چند بار ورود است که اعتبار آن کمترین دو مقدار زیر است:

1⃣ ۱۰ سال
2⃣ مدت اعتبار پاسپورت

💠 از آنجاییکه پاسپورت ایران ۵ سال اعتبار دارد، این ویزا برای هموطنان ما نهایتا ۵ ساله صادر میگردد.
💠 توجه داشته باشید که پس از اخذ ویزا هیچ محدودیتی برای ورود به کانادا ندارید.
💠 شما میتوانید مادامیکه ویزای شما اعتبار دارد اولین سفر خود را به کانادا داشته باشید به شرطی که از اعتبار پاسپورت شما کمتر از یک ماه باقی نمانده باشد.
💠 فقط خاطرتان باشد که با این ویزا بیش از ۶ ماه به صورت مداوم نمیتوان در کانادا ماند و زندگی کرد.

1214