آب و هوای پکن

آب و هوای این شهر در تابستان تحت تأثیر آب و هوای قاره ای گرم و مرطوب همراه با وزش بادهای مانسون از شرق آسیا است.
زمستان‌ها با نفوذ جریان سیبری هوای خشک و سرد به پکن وارد میشود.
هوای این شهر آلوده است و ورزش طوفان از روی کویر های واقع در شمال و شمال غربی چین گرد و غبار زیادی را وارد آسمان آن می کند به طوری که گاهی از باران مصنوعی برای پاک کردن این این گرد و غبار استفاده می شود.
1316