مدارک لازم ویزای کاری کلمبیا

مدارک لازم جهت اخذ ویزای کاری کلمبیا به شرح زیر است:
1-اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه
2-قرار داد کاری
#ویزای_کلمبیا #ویزای-کاری_کلمبیا #کلمبیا
2125