ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کاستاریکا

مطالب کاستاریکا

معماری در کشور کانادا

معماری در کشور کانادا توسط گروها و تیم های حرفه ای انجام میشود.
استخدام معماران کشور کانادا توسط شرکت های خصوصی و دولت صورت میگیرد.
روز ملی کشور کانادا 1 جولای است که همچنین از معماری های منتخب کشور کانادا قدردانی میشود.
معرفی شرکت و تیم های معماری کشور کانادا: استدیو معماری دنیل لیبسکیند، در شهر تورنتو شرکت معماری BONE Structure در کشور کانادا تیم معماری YH2 در کشور کانادا تیم معماری BattersbyHowat Architects درکشورکانادا تیم معماری Architects Luc Bouliane در کشور کانادا مطالب مرتبط کانادا #معماری_کانادا #معماری #کانادا #تورنتو #کشور_کانادا
1734