ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کاستاریکا

مطالب کاستاریکا

شرایط اخذ ویزای کاستاریکا

اتباع ایرانی جهت ورود به کاستاریکا به ویزا نیاز ندارند و امکان اقامت 30 روزه در کاستاریکا با پاسپورت ایرانی وجود دارد.
کشور کاستاریکا در ایران سفارت ندارد و نزدیکترین سفارت خانه های کاستاریکا به ایران در ترکیه و قطر قرار دارند.
#ویزای_کاستاریکا #کاستاریکا
2522