شش اصل مهاجرت به جمهوری چک

جمهوری چک در سال های اخیر به یک مقصد برای اتباع خارجی در زمینه مهاجرت برای کسب و کار و دلایل دیگری تبدیل شده است. در سال های 1993 تنها 80 هزار تبعه خارجی در این کشور زندگی می کردند که در سال 2008 این تعداد به 425 هزار نفر افزایش یافت.
به دلیل این افزایش مهاجرت ها 6 اصل برای مهاجرت در نظر گرفته شده

اصل 1 : با توجه به تعهدات بین المللی که جمهوری چک به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا دارد، به طور مداوم می بایستی مهاجرین را کنترل نماید

اصل 2: سیاست مهاجرت این کشور بر پایه رویکرد هماهنگ میان کلیه امورات دولتی، دولت های محلی، موسسات و دیگر سازمان هایی است که با مهاجرت درگیر هستند.

اصل 3 : سیاست مهاجرت این کشور در از بین بردن تمامی اشکال مهاجرت غیر قانونی و دیگر فعالیت های غیر قانونی می باشد

اصل 4: سیاست مهاجرت این کشور پشتیبانی از اشکال مهاجرتی است که به نفع کشور و جامعه است، می باشد

اصل5: اجرای سیاست مهاجرت این کشور مشروط به مشارکت بسیار سازمان های مدنی و غیر دولتی می باشد

اصل 6 : جمهوری چک در تلاش است تا با همکاری جوامع جهانی و اتحادیه های اروپا با هدف مقابله با عواقب بحران های انسانی در خصوص مهاجرت و از بین بردن دلایل چنین پدیده ای بکوشد.

2394