ارزانترین و معتبرترین کشور اروپایی برای داروسازی

دانشگاه چارلز یکی از برترین دانشگاههای اتحادیه اروپا و دارای رتبه 240 جهانی میباشد که میتوان گفت پرطرفدارترین دانشگاه اتحادیه اروپا جهت ادامه تحصیل در رشته های گروه پزشکی است.

شرایط ویژه دانشگاه چارلز از نظر تحصیل به زبان انگلیسی شرایط آسان ورود به دانشگاه و اعتبار بالای جهانی باعث شده این دانشگاه بزرگترین دانشگاه در جذب دانشجویان بین المللی باشد

برای ورود به رشته داروسازی در کشور چک احتیاجی به آزمون ورودی و گذراندن کالج نمیباشد و متقاضیان میتوانند مستقیم وارد دانشگاه گردند
دانشگاه چارلز مورد تایید وزارت بهداشت ایران بوده و معتبرترین مدرک را در بین دانشگاههای اتحادیه اروپا در گروه پزشکی دارا میباشد

دانشگاه چارلز در حال حاضر ارزانترین هزینه و معتبرترین مدرک را برای رشته داروسازی دارا میباشد


مهمترین مزایای تحصیل داروسازی در چک:
🔅تحصیل به زبان انگلیسی
⁣🔅مورد تایید وزارت بهداشت
⁣🔅ارزانترین دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در اتحادیه اروپا
⁣🔅یکی از برترین دانشگاهای کل اتحادیه اروپا
⁣🔅بدون نیاز به آزمون ورودی
⁣🔅بدون نیاز به گذراندن کالج
⁣🔅امکان کار در اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان

1021