هزینه های تقریبی زندگی در چک

به طور میانگین هزینه زندگی با توجه به شهری که در آن ساکن هستید بین 400 تا 600 یورو در ماه متغیر میباشد. هزینه های زندگی برای یک نفر ممکن است در ماه اول مقداری از حد معمول بیشتر می باشد، ولی در ماههای بعد این هزینه ها کاهش می یابد و به حد نرمال میرسد. برطبق جدول سال 2010 قیمت غذا و حمل ونقل تغییری نکرده است. اما هزینه اجاره کمی افزایش یافته است.
عمومآ هزینه های زندگی برای یک نفر بطور متوسط بشرح ذیل میباشد:

◾️هزینه خورد و خوراک ماهیانه ۱۰۰-۱۵۰ یورو

⁣◾️بیمه بهداشت ۱۰-۱۳ یورو در ماه ( در صورت بیمه بودن %۱۰۰ هزینه دکتر و بیمارستان مجانی میباشد).

⁣◾️هزینه ماهیانه بلیط برای همه نوع ترانسپورت ( مترو، اتوبوس، تراموای) ۱۲ یورو

⁣◾️هزینه آزمایشات پزشکی جهت اخذ گواهی سلامت در شهر پراگ سالیانه ۱۴۰ یورو ( برای سال اول ضروری میباشد).

⁣◾️خوابگاه دانشجویی از ۲۰۰ یورو در ماه.

⁣◾️اجاره آپارتمان (برای چند نفر) از ۱۳۰-۳۲۰ یورو

⁣◾️اجاره آپارتمان (برای یک نفر) از ۴۰۰ یورو در ماه

متقاضیان در چک در طول هفته اجازه کار دانشجویی دارند که میتوانند تا حدودی هزینه هی زندگی خود را پوشش دهند