آداب و رسوم مردم دانمارک

مردم دانمارک برای نظم، حریم و وقت شناسی ارزش ویژه‌ای قائل هستند و سر زده به خانه کسی رفتن بسیار بی‌ادبانه تلقی می‌شود.

💰پس انداز، سخت کوشی و احترام به تمام مردم از دیگر ویژگی‌های دانمارکی ‌ها محسوب می‌شود.

🤝مردم اغلب موقع دیدار و خداحافظی دست می‌دهند.

🍛نشستن سر میز قبل از خانم میزبان مؤدبانه نیست و حین صرف غذا بهتر است دست‌هایتان روی میز باشد.

🍽بهتر است برای رعایت ادب، تمام غذای خود را میل کرده و در انتها چاقو و چنگالتان را کنار یکدیگر قرار دهید.

🎁زمانی که به خانه یک دانمارکی دعوت شدید همیشه برای خانم میزبان کادوی کوچکی تهیه کنید.

💐هیچ وقت ۱۳ شاخه گل برای کسی نفرستید زیرا آن را بد یمن می‌دانند.

1841