پنج توصيه براي يافتن كار در دانمارک

١- حتما بطور مرتب به سايت هاي كاريابي سر بزنيد

٢- متناسب با هر موقعیت شغلی، رزومه خود را از نو ویرایش کنید

٣- براي تقاضاي هر شغل يك انگيزه نامه جديد بنويسيد

٤- اکانت لینکدين داشته باشيد و آن را متناسب با توانايي هايتان بروز نگه داريد

٥- آگهي هاي استخدام گاهي فقط در وبسايت شرکت ها منتشر می شوند. سایت شرکت هایی که بکار شما مربوط هستند را چک کنید.

👈دانمارک نیازمند 30.000 نیروی کار جدید می باشد.
با رونق گرفتن مجدد اقتصاد دانمارک, کمبود نیروی انسانی متخصص و کار‌آمد در بخش صنعتگران ماهر در بازار کار این کشور هر روز محسوس تر می شود.
بر اساس گزارش جدید سازمان آمار کشور دانمارک , در پنج سال آینده نیاز به 30000 هزار نیروی کار جدید در آرایشگری ، نجاری ، لوله كشي و برق کاری نیازمند می باشد.

2228