مدارک مورد نیاز ویزای دانمارک

مدارک مورد نیاز ویزای دانمارک به شرح زیر است: اصل پاسپورت متقاضی کارت ملی و شناسنامه 2 قطعه عکس 6 در 4 رنگی با پس زمینه سفید در صورت داشتن سند ملک اصل و کپی ترجمه شده نامه تمکن مالی از بانک و گردش 6 ماه آخر سپرده بانکی در صورت داشتن ویزا شنگن و یا ویزا کشور های معتبر کپی از آنها گواهی اشتغال به کار یا ذکر سمت و حقوق و سایقه و یا جواز کسب و یا ثبت شرکت گواهی بازنشستگی گواهی اشتغال به تحصیل #ویزای_دانمارک #دانمارک
2096