ادامه مطالب

مطالب مرتبط تحصیلات تکمیلی تحصیلات تکمیلی

مطالب تحصیلات تکمیلی

دوره Pre Master برای چه کسانی توصیه میگردد؟

گذراندن دوره pre master برای افرادی با شرایط زیر توصیه می شود:

برای دانشجویانی که تصمیم به تغییر رشته دارند .

برای دانشجویانی که نمره حد نصاب زبان را برای دوره مستر کسب نکرده اند با گذراندن این دوره میتوانند سطح زبان انگلیسی خود را ارتقا دهند .

دانشجویانی که مایلند وارد دانشگاه هایی با رنکینگ بالا شوند.

دانشجویانی که معدل دوره فوق لیسانس آنها پایین است .

دانشجویانی که مدت زمان زیادی از اخذ مدرک لیسانس آنها گذشته است.

برای رشته هایی مانند MBA خیلی از دانشگاه ها ورود به Pre- MBA را اکیدا توصیه می نمایند .