موزه ژرژ پمپیدو در فرانسه

موزه ژرژ پمپیدو در فرانسه و شهر پاریس می باشد.
موزه ای در رابطه با هنر مدرن که منتظر شما بازدید کنندگان عزیز می باشد.
پس با کانال @France همراه باشید.
ژرژ پمپیدو، مؤسسه ای هنری و فرهنگی است.
این مؤسسه در سال 1977 به نام رئیسس جمهور وقت فرانسه، برپا شده است.
این گالری بزرگ ترین موزۀ هنر مدرن در جهان است که ۱۷۷۰۰ متر مربع سطح زیربنا دارد.
این مرکز شامل موزه ملی هنر مدرن، مرکز طراحی صنعتی، اداره توسعه فرهنگی است.
دو ارگان مهم دیگر یعنی کتابخانه عمومی مرجع و بنیاد پژوهش و هماهنگی موسیقی و آکوستیک نیز بخشی از این مرکز می باشد.
ژرژ پمپیدو رئیس جمهوری وقت فرانسه پس از بنیانگذاری موسسه پژوهش های تطبیقی، مدیریت آن را به پیر بولز آهنگساز و مولف پیشروی فرانسوی سپرد.
اندیشه ابتدایی بولز در موسسه، گسترش پژوهش در زمینه منابع نوین صوتی، آموزش آزاد و کمک به شکوفایی نسل جوان آهنگساز بود.
امیدوارم که از این موزه لذت ببرید.
#فرانسه #پاریس #موزه #ژرژ_پمپیدو #موزه_فرانسه #موزه_ژرژ_پمپیدو
2171