نمایشگاه کشاورزی فرانسه

نمایشگاه کشاورزی فرانسه (SIA) در پاریس، یکی از رویداد های مهم برای کشاورزانِ در سراسر فرانسه و جهان، می باشد.
پس با کانال @France همراه باشید.
نمایشگاه بین المللی کشاورزی فرانسه، مکانی برای ملاقات متخصّصان و مدیران بخش کشاورزی از سراسر جهان می باشد.
پرورش دهندگان، کشاورزان محلی، سازمان های منطقه ای و تخصّصی و سندیکا های حرفه کشاورزی، همچنین همراه با وزارتخانه ها و موسسات تحقیقاتی، در این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه در چهار بخش پرورش دام، محصولات و مواد خوراکی، محصولات کشاورزی و خدمات کشاورزی برگزار می شود.
خدمات کشاورزی و تخصصی این نمایشگاه فرصتی برای ملاقات 1050 غرفه و بازدید از 4000 راس دام شامل گوشت گاو، اسب، بز، گوسفند،سگ و خوک، میمون، اسبچه و .
.
.
.
فراهم می سازد.
نمایشگاه بین المللی کشاورزی پاریس نمایشگاه نوآوری ها خواهد بود و آخرین ماشین آلات کشاورزی نیز به نمایش گذاشته می شود.
امیدوارم لذت ببرید.
#فرانسه #نمایشگاه #کشاورزی #پاریس #نمایشگاه_فرانسه #نمایشگاه_کشاورزی
2049