آب و هوای پاریس در زمستان

زمستان فصلی سرد و سفیدی می باشد که اغلب ما، خاطرات خوشی را در این فصل داریم.
اگر قصد دارید که خاطرات خوش دیگری را این بار در پاریس بسازید، اطلاعات آب و هوایی در زمستان های پاریس را فراموش نکنید.
زمستان در پاریس کاملا سرد است.
بهمن سردترین ماه با حداکثر دمای ۶ درجه و حداقل دمای ۱ درجه سانتی گراد می باشد.
به طور معمول دمای زیر صفر را در روزها به ندرت و در شب‌ ها گاه گاهی‌ حس می شود.
میزان تابش آفتاب در طول روز بسیار کم و فقط در حدود ۲ ساعت است.
سطح بارش باران ۵۰ میلی‌ متر در سال است، فقط با این تفاوت که این باران ها بسیار سرد هستند.
در ماه‌ های دی و بهمن به طور میانگین ۱۶ تا ۱۷ روز مرطوب را شاهد هستید.
به طور کلی‌ آب و هوا بسیار شبیه به انگلستان می باشد.
گاهی‌ اوقات بارش برف را داریم اما این اتفاق بسیار معمول نیست.
هنگام بارش باران شهر پاریس بسیار دیدنی‌ می شود.
به خاطر وجود ازدحام، ماشین‌ها و ساختمانها دمای هوا چند درجه گرمتر از خارج شهر است.
این اختلاف به عنوان حرارت شهری معروف است.
#آب_هوا #فرانسه #پاریس #زمستان #دما #آب_هوای_فرانسه
2263