آب و هوای فرانسه در اردیبهشت

اگر دوست دارید که در اردیبهشت ماه به سفر بروید و اگر می خواهید به فرانسه و پاریس بروید، به آب و هوای فرانسه در اردیبهشت، توجه کنید.
فصل بهار در جریان است.
آب و هوا در پاریس و فرانسه همچنان رو به گرما می رود و احتمال بارش کمتر می شود.
در سراسر این ماه، میانگین دما بین 9 تا 12.
5 درجه سانتی گراد می باشد.
حداکثر دما در روز، در اوایل ماه 13 درجه تا اواخر ماه که به 17 درجه سانتی گراد می رسد.
در این ماه به ندرت دما از 23 درجه عبور و به زیر 8 درجه می رسد.
حداقل دما در روز بین 5 درجه تا 8 درجه نوسان دارد.
تقریباً هیچ وقت در این مقطع، دما به زیر 1 و بالای 12 درجه نمی رسد.
بارش باران در پاریس و فرانسه، 25 میلی متر است که در 14 روز از ماه می بارد.
به طور متوسط احتمال بارش برف در این ماه فقط 1 روز می باشد.
امیدوارم از سفر نهایت لذت را ببرید.
#آب_هوا #فرانسه #اردیبهشت #دما #آب_هوای_فرانسه
2689