برای مسافرت به گرجستان کدام ارز را همراه خود بیاوریم؟

پاسخ به ترتیب اولویت:

1- دلار

2-یورو

3- لاری گرجستان

سوال: چرا دلار و یورو ارجحیت دارند؟ اما لاری که پول گرجستان است نبریم؟

پاسخ: زیرا نسبت تبدیل این دو ارز در تفلیس و باتومی بصرفه تر است. شما از ایران با خودتان دلار یا یورو بیاورید، سپس در تفلیس تبدیل به لاری بکنید. دلیل این موضوع هم این است که، قیمت دلار و یورو در همه دنیا بخصوص ایران رایج تر و مشخص است، اما لاری گرجستان به علت کم بودن، در ایران، قیمت مشخصی ندارد و به احتمال زیاد گران خواهید خرید. در گرجستان هم نرخ تبدیل دلار و یورو به لاری در همه جا یکسان و مشخص است.


سوال: اگر از ایران ریال ببریم و در گرجستان تبدیل به لاری کنیم چطور است؟

پاسخ: اینکار معقول و بصرفه نیست، زیرا قیمت ریال ایران در گرجستان نامشخص است. ضمن اینکه بتازگی صرافی های ایرانی و کلیه مکانهایی که ریال ایران را می پذیرفتند توسط دولت گرجستان پلمپ شده اند، بنابراین این کار برای شما گران تمام خواهد شد.

نتیجه: بهترین ارز همراه مسافر برای ورود به گرجستان "دلار یا یورو" است.