قابل توجه مسافرین عازم گرجستان

طبق اطلاعیه رسمی سفارت ایران در گرجستان و بر اساس قوانین داخلی کشور گرجستان، داروها ومواد ممنوع در گرجستان از این قرار است:

هرگونه دارویی که در آن از ترکیبات کدئین دار استفاده شده باشد مانند استامینوفن کدئین دار.

شربت اکسپتورانت و داروهایی از این قبیل و آرامبخش های قوی که استفاده از آنها حتما نیازمند گواهی پزشک (ترجمه شده و رسمی) است، جرم محسوب شده و آورنده آن طبق قوانین گرجستان به زندان های طولانی و جریمه سنگین مالی محکوم خواهد شد.

بر اساس قوانین داخلی کشور گرجستان، برای کلیه مسافرین در هر گروه سنی همراه داشتن هر گونه مواد مخدر و دارو های روان گردان و همچنین قرص یا آمپول های کدئین دار و حتی قرص های مربوط به اسهال جرم داشته و جریمه های سنگین و زندان به همراه دارد.

هر یک گرم مواد مخدر و داروی کدئین دار در گرجستان از 6 تا 16 سال زندان در بر دارد.

بنابراین اگر فقط 10 گرم مواد مخدر از کسی کشف شود، حداقل 30 سال زندان را باید تحمل کند.

از هموطنان گرامی در خواست می گردد به هنگام سفر به گرجستان از همراه داشتن دارو های مسکن و داروهای غیر مجاز خودداری نمایند.

لازم به ذکر است در گرجستان هر نوع دارویی به راحتی و با دستور پزشک مستقر در داروخانه ها در دسترس بیماران قرار می گیرد.

در خصوص بیماریهای خاص نسخه پزشک باید به تائید وزارت امور خارجه ایران سپس سفارت گرجستان برسد.

مدارک تائیدیه نسخه و داروها باید کنار هم باشند.

فهرست داروها ومواد ممنوع در گرجستان

1- استامینوفن کدئین ( مخدر)

2- clordiazpoxide( روانگردان )

3- Diphenoxiylate ( مخدر)

4- Clonezepam ( روانگردان )

5- Coldax ( حاوی سودوافدرین )

6- Benical ( حاوی سودوافدرین )

7- Sudafed ( حاوی سودوافدرین )

8- Cold stop ( حاوی سودوافدرین )

9- T- dol 100 ( حاوی ترامادول )

10 – Raydol 100 ( حاوی ترامادول )

11- A-ferin ( حاوی کدئین )

12- Supra cold ( حاوی سودوافدرین )