جزیره Rhodes

جزیرۀ رودس جزیره ای در یونان می باشد که در دریای اژۀ شرقی واقع شده است.
از لحاظ جمعیت و وسعت، بزرگترین جزیره از میان جزایر Dodecanese می باشد.
جمعیت آن 117.
000 نفر است و مرکز آثار باستانی این گروه از جزایر می باشد.
قانونا، این جزیره یک شهر مستقل در درون بخش وابستۀ Rhodes می باشد که همگی جزو محدودۀ اژۀ جنوبی هستند.
شهر اصلی این جزیره و محل استقرار شهرداری آن، شهر Rhodes می باشد که 53.
709 نفر سکنه دارد (تا سال 2001) و در شمال شرقی جزیرۀ کرت، جنوب شرقی آتن و جنوب غربی ساحل آنتالیای ترکیه واقع شده است.
1791