شرایط دریافت ویزای مجارستان

کشور مجارستان عضو اتحاد شنگن می باشد و برای سفر به این کشور نیاز به ویزا شنگن می باشد .
حضور شخص متقاضی برای انجام مصاحبه و انگشت نگاری در زمان تعیین شده از طرف سفارت الزامی می باشد.
بررسی در خواست ویزا در سفارت مجارستان حداقل 21 روز طول می کشد و در مواقعی ممکن است این زمان بیشتر شود و سفارت از شما مدارک بیشتری در خواست نماید.
پس از دریافت ویزا شنگن بسته به نوع ویزا اجازه اقامت 90 روزه در کشور مجارستان به شما داده می شود و امکان تردد 1 یا 2 بار و یا چند باره به شما داده می شود.
#ویزای_مجارستان #مجارستان
2012