صنایع دستی کلکته

کلکته یکی از مهمترین مرا کز تجاری صنایع دستی هند است.
مثلا لوازم چرمی و چوبی با کنده کاری ها یا زری دوزی های منحصربه فردی که گاهی داستانی از یک شعر را روایت می کند.
به خاطر ارزش هنری و یگانه بودن این آثار در جهان شاید در مرا کز خرید بزرگ مثل متروپولیس )نزدیک هایلند پارک( و متروپازا )نزدیک سفارت انگلستان(قیمت های خیلی بالایی داشته باشند، ولی ا کثر آ نها را در بازارهای محلی مثل بازار کیدرپور با قیمت های پایین تری می توان خرید.
معمولاً انتخاب بین بدلیجات، لباس ها، عودها و ادویه های هندی سخت است، ولی به هر حال همه مسافران وسوسه میشوند تکه ی کوچکی از این همه رنگ و بو را توی چمدا نهایشان جا دهند.
ا گر در کلکته وقت بیشتری داشتید رودخانه ی مقدس هوگلی را از یاد نبرید؛ مخصوصاً ا گر در زمان فستیوال پوجا در کلکته بودید.
در ایام جشن، بت ها و مجسمه های هندی را داخل این رودخانه می اندازند و معتقدند روح مقدس آن ها برای همیشه در این رودخانه باقی می ماند.
#کلکته #هند_گردشگری #گردشگری #صنایع_دستی #هند #صنایع_دستی_هند
2058