ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا اندونزی

مطالب اندونزی

ویزای توریستی اندونزی

اولین مرحله برای درخواست ویزای هر کشوری، تکمیل فرم تقاضای روادید است.

فرم تقاضای ویزای اندونزی را می‌توانید از بخش ویزای سفارت این کشور در تهران بخواهید.

ویزای توریستی اندونزی به متقاضیانی تعلق می‌گیرد که به قصد بازدید و گردش می‌خواهند به این کشور سفر کنند.

دارندگان روادید توریستی به هیچ وجه اجازه‌ی کار یا اقامت بیشتر از مدت زمان اعتبار ویزا را ندارند.

برای متقاضیان با گذرنامه‌ی ایرانی، صدور ویزا از طریق سفارت اندونزی در تهران انجام می‌گیرد.

مدت اعتبار ویزا یک ماه است و امکان تمدید آن در کشور اندونزی وجود ندارد.

جهت تقاضای ویزا مصاحبه انجام نمی‌گیرد و حضور متقاضی الزامی نیست.

293