آکواریوم یخی در کسنوما ژاپن Ksnvma

آکواریوم یخ زده یا "کوری نو سویی زو کوکان" در شهر کسوناما در شمال شرقی ژاپن، 450 گونه ی مختلف از موجودات دریایی را در خود جا داده است.
این آکواریوم با ستون های یخی بزرگ و نورهای آبی تزئین شده است.
2136