مدارک مورد نیاز دریافت ویزای ژاپن

پاسپورت متقاضی برای اخد ویزای توریستی تضمینی ژاپن فرم (اپلیکیشن )تقاضای رویداد مدارک شناسایی متقاضی همراه با ترجمه رسمی این مدارک به زبان انگلیسی عکس پاسپورتی متقاضی یک قطعه متقاضیان باید مدارکی ارائه دهند که نشان دهنده توانایی شخص برای تامین هزینه های خود در طول سفر به ژاپن باشد.
گواهی و یا اسنادی که برنامه های سفر به ژاپن درآن درج شده باشد برای مثال تمام مدارک رزرو مکان و یا هتل در ژاپن و بلیط رفت و برگشت برای ژاپن و غیره متقاضی ویزای توریستی تضمینی ژاپن در صورتی که کارمند رسمی دولت باشند باید مدارک معتبر و رسمی از در آمد خود را ارئه دهند.
و یا اگر کارمند رسمی نیستند باید گواهی گردش حساب مالی خود را ارائه دهند.
#ویزای_ژاپن #ویزای_توریستی_ژاپن #مدارک_ویزای_ژاپن #شرایط_اخذ_ویزای_ژاپن #دریافت_ویزای_ژاپن #ژاپن
2107