مدارک لازم جهت اخذ ویزای کوتاه مدت تجاری ژاپن

مدارک لازم برای دریافت ویزای ژاپن به شرح زیر است: گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود) یک نسخه فرم تقاضای ویزا یک قطعه عکس سایز ۴٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن ) دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است ) ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است) برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است) مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم است.
) الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON ( صادره در سه ماه اخیر ) ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU د- جزوه ویا کاتالوگ #ویزای_تجاری_ژاپن #ژاپن #ویزای_ژاپن
435