نکاتی در مورد ویزا قزاقستان

-در صورتی که هموطنان قصد دارند بیشتر از 10 روز در کشور قزاقستان اقامت داشته باشندگواهی مبتلا نبودن به بیماری ایدز ضروری است.
-ویزا عادی توریستی در 15 روز کاری و ویزا فوری توریستی در 8 روز کاری صادر می شود.
#ویزای_قزاقستان #ویزای_توریستی_قزاقستان
1291