دانشگاه تكنولوژي ليمكوك‌وينگ

دانشگاه تكنولوژي  ليمكوك‌وينگ

(Limkokwing University College of Creative Technology)

يكي از دانشگاههاي خلاق در عرصه آفرينش‌هاي هنري و صنعتي است و سيستم آموزشي آن با امريكا، كانادا، نيوزلند و استراليا همخواني دارد و مورد تأييد وزارت آموزش عالي مالزي مي باشد.  

به استثناي كمپ اصلي دو كمپ VISTA PRIME, VISTA MILLENIUM  وجود دارد كه هر كدام 15 دقيقه با كمپ اصلي فاصله دارد و تمامي امكانات نظير مغازه، بانك، سونا، كافه‌تريا، استخر، سالن‌هاي همايش و… در آن وجود دارد.

اين دانشگاه از دانشكده‌هاي: "رسانه"، "ارتباطات"، "انتشارات مطبوعات"،"هنر و طراحي"، "مديريت بازرگاني"، "تكنولوژي ارتباطات" و… تشكيل شده است.

ثبت‌نام و پذيرش اين دانشگاه از ژوئن تا سپتامبر مي‌باشد. يكي از امتيازات اين دانشگاه اين است كه در صورت تمايل دانشجويان ممتاز، آنان را به صورت نيمه‌وقت و تمام‌وقت استخدام و مهارتهاي لازم را در اين راستا به آنها آموزش مي‌دهند.

آقاي عبدا… بدوي نخست‌وزير وقت مالزي نيز خود يكي از دانش‌آموختگان اين دانشگاه است. در حال حاضر اين دانشگاه از 60 كشور مختلف 4000 دانشجو دارد.

يكي از ابداعات اين دانشگاه تعبيه پكيج بزرگي از دستاوردهاي دانشگاه است كه مشتمل بر 5 نمايشگاه است كه 3 نمايشگاه فرعي است و 2 نمايشگاه آن اختصاص به موزه دارد كه شركت‌هاي بزرگ را ترغيب مي‌نمايد تا دستاوردهاي اين نمايشگاه را خريد نمايند و موجبات پيشرفت خود را فراهم نمايند. اين پكيج راهي است براي اتصال به كشورهاي اروپايي و استفاده از اطلاعات آنها، زيرا طراحان اين پكيج از كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان مي‌باشد.

 

 

web site     : www.limkokwing.edu.my