نکاتی مهم پس از رد درخواست ویزای مراکش

۱- در صورت رد درخواست ویزای مراکش ، هیچ مبلغی از طرف سفارت به شما مسترد نمی گردد .
۲- اخذ ویزای مراکش ، به تنهایی هیچ ضمانتی برای ورود به مراکش ایجاد نمیکند و تصمیم گیری در خصوص اجازه ورود در مرزهای مراکش بر عهده پلیس مرزی قرار گرفته است که طبق مقررات میتواند از ورود شما حتی با داشتن ویزا جلوگیری کند.
#ویزای_مراکش #مراکش
2050