نکاتی در مورد درخواست ویزای مراکش

۱- حضورمتقاضی ویزا در زمان تشکیل پرونده ویزای مراکش الزامی است .
برای درخواست کنندگان زیر ۱۶ سال الزامی است که هر دو نفر از والدین فرم درخواست ویزا را امضا کنند.
۲- فرم ویزا را حتما یک ماه قبل از ورود به سفارت مراکش تکمیل و امضا نمایید و از تمامی مدارک قبل از ورود به سفارت کپی تهیه کنید.
توجه داشته باشید که اگر خانوادگی سفر می‌کنید ، برای دریافت ویزای مراکش برای هر کدام از اعضای خانواده باید فرم جداگانه‌ای پر شود.
۳- تاکید میشود ، هر گونه عمل متقلبانه و غیر قانونی ، جعل مدرک و ارائه مدارک مخدوش توسط متقاضی ویزای مراکش موجب رد درخواست ، عدم امکان ورود به سفارت مراکش و در نظر گرفتن محرومیتهای طولانی مدت برای اخذ ویزای پادشاهی مراکش میگردد.
#ویزای_مراکش #مراکش
2038