نکاتی در مورد ویزای کره شمالی

کشور کره شمالی با توجه به سیاست های جدید اقدام به جذب گردشگران خارجی به کشور خود نموده است و با توجه به این سیاست دفاتر گردشگری در تمام نقاط دنیا در حال تاسیس هستند و به گردشگران تمام کشور ها اجازه اقامت 45 روزه در کشور کره شمالی و بازدید از اماکن تاریخی و طبیعی خود را می دهد.
ویزا توریسیتی کره شمالی از تاریخ صدور دارای 1 ماه اعتبار می باشد و پس از ورود اجازه اقامت 45 روزه به شما را می دهد.
#ویزای_کره_شمالی #کره_شمالی
1720