نحوه تبدیل میزان تحصیلات فارسی به انگلیسی

نحوه تبدیل میزان تحصیلات فارسی به انگلیسی برای لاتاری در زیر به طور کامل شرح داده شده است .

  • Primary school only معادل داشتن مدرک ابتدایی
  • High School, no degree معادل دیپلم 11 ساله ( دیپلم کار و دانش - دیپلم فنی حرفه ای ) یا در حال تحصیل بودن در مقطع دبیرستان
  • high School degree معادل مدرک دیپلم 12 ساله یا پیش دانشگاهی
  • Vocational school معادل مدرک فنی و حرفه ای
  • Some university Courses معادل مدرک دانشجوی کاردانی و یا کارشناسی ( در حال تحصیل در مقطع کاردانی یا کارشناسی )
  • university degree معادل مدرک کاردانی و یا کارشناسی
  • Some Graduate Level Courses معادل مدرک دانشجوی کارشناسی ارشد ( در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد )
  • Masters degree معادل مدرک کارشناسی ارشد
  • some Doctorate Level Courses معادل مدرک دانشجوی دکترا ( در حال تحصیل در دوره دکترا )
  • Doctorate degree معادل مدرک دکترا