ویزای بلند مدت لهستان

ویزای بلند مدت •تحصیل •ثبت شرکت تجاری •اشتغال به کار •قرار داد کاری با شرکت لهستانی •خانوادگی (همسر و فرزندان) دارندگان ویزای بلند مدت لهستان می تواند بیش از 3 ماه و تا 1 سال در کشور اقامت نموده و به دفعات ورود و خروج نماید.
مدت صدور ویزا بستگی به نوع ویزا دارد و معمولا بین 3 تا 6 هفته زمان می برد.
1677