مدارک لازم جهت اخذ ویزای پرتغال

مدارک لازم جهت اخذ ویزای پرتغال به شرح زیر است: تکمیل فرم درخواست ویزای پرتغال بطور کامل یک قطعه عکس جدید رنگ 4*3، تمام رخ و با زمینه سفید گذرنامه معتبر و فتوکپی شناسنامه و کپی همراه داشتن پاسپورتهای قبلی معرفی نامه از محل کار اصل و کپی روزنامه رسمی اصل و کپی تغییرات شرکت چنانچه هزینه های طول اقامت در خارج توسط شرکت شما پرداخت شود باید در نامه قید گردد.
برگه رسمی حقوق دریافتی (اولین و اخرین ماههای دریافت حقوق مورد نیاز می باشد) و همچنین برگه پرداختی به سازمان تمکن مالی دعوتنامه در صورتیکه شما نماینده شرکت دعوت کننده هستید : اصل قرارداد نمایندگی و کپی از آن در صورت همراه بودن فرزندان با یکی از والدین اجازه رسمی پدر و مادر رزرو هتل و تاییدیه آن بیمه پزشکی مسافرت معتبر جهت کشورهای عضور شنگن و فتوکپی آن رزرو بلیط برای سفر به پرتغال و برگشت به ایران هزینه روادید قابل برگشت نمی باشد و بصورت یورو در زمان مصاحبه دریافت میشود.
#ویزای_پرتغال #پرتغال
1958