نمایشگاه بین المللی مسکو روسیه

یک شرکت نمایشگاه روسیه شناخته شده جهان، که همواره حفظ موقعیت خود به یک سازمان پیشرو بزرگترین نمایشگاه های بین المللی در روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع و اروپا شرقی، و نمایشگاه ملی روسیه در نمایشگاه EXPO است.
Expocentre اولین شرکت روسی برای پیوستن به UFI، انجمن جهانی صنعت نمایشگاه در سال 1975.
در سال 2005 ما میزبان به کنگره سالانه 72 از UFI، انجمن بین المللی اصلی برگزارکنندگان نمایشگاه بازی بود.
سالانه Expocentre نمایشگاه میزبان بیش از 100 رویداد مقیاس و اهمیت متفاوت با حدود 30000 شرکت بود.
تعداد Expocentre سالانه، بازدیدکنندگان حدود دو میلیون نفر است.
فضا در کل از نمایشگاه بیش از 250000 متر مربع.
فضای نمایشگاه مجموع 165000 متر مربع است که 105000 است در داخل خانه و خارج از منزل 60000 متر مربع است.
در سال 2008، کل فضای مورد استفاده برای نمایشگاه ها و همایش ها بیش از 700000 متر مربع بود.
Expocentre نمایشگاه دارای نه غرفه نمایشگاه به طور کامل مجهز، سالن برای برگزاری همایش ها، کنفرانس های مطبوعاتی، همایش ها و نشست.
آن ارائه می دهد انواع نمایشگاه و خدمات مرتبط کنوانسیون است.
همه رویدادها برگزار شده توسط Expocentre از حمایت از وزارتخانه فدرال روسیه و سازمان ها و دولت مسکو.
این برنامه از حوادث است با مشارکت مستقیم از اتاق روسیه بازرگانی و صنایع، اتاق مسکو بازرگانی و صنایع و انجمن های مختلف حرفه ای کشیده شده است.
Expocentre عضو انجمن صنفی از اتاق مسکو بازرگانی و صنایع نمایشگاه و نمایشگاه سازمان است.
امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.
#نمایشگاه #بین_المللی #مسکو #روسیه #صنعت #صنایع #بازرگانی #سازمان #کنگره_سالانه #نمایشگاه_بین_المللی_روسیه #نمایشگاه_روسیه
2062