مدارک لازم جهت اخذ ویزای روسیه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای روسیه به شرح زیر است : اصل پاسپورت یک قطعه عکس رنگی مشخصات کامل مسافر جهت اخذ ویزای یکساله روسیه علاوه بر موارد فوق آزمایش ایدز هم جز موارد لازم می باشد
1986