ویزای تحصیلی آفریقای جنوبی

یکی از طرق ورود به کشور آفریقای جنوبی اخذ ویزای تحصیلی می باشد.
تحصیل در کشور آفریقای جنوبی در کلیه ی مقاطع ممکن می باشد.
تا الان 11 دانشگاه آفریقای جنوبی مورد تایید وزارت علوم ایران می باشد.
تقریبا در دانشگاه های آفریقای جنوبی کلیه رشته ها ارائه می شود
1710